MSFK Bli Medlem Verksamhet Anläggningar Tävlingar Styrelse Bilder Sponsor Om

Öppettider Ängomstjärn

Maj-Augusti 13.00-22.00

September   Stängt

Oktober       Stängt

klart.se

Styrelsen har beslutat att medlemmar får pimpla gratis i Ängomstjärn i vinter mot att medlemskort kan visas upp på plats.

Fisket börjar från och med att en is som bär ligger.