MSFK Bli Medlem Verksamhet Anläggningar Tävlingar Styrelse Bilder Sponsor

Klubben bildades 1972 och har många möjligheter.

Vår ambition är att få unga och familjer till klubben och att med ett gemensamt intresse komma ut och fiska.

Titta runt på vår hemsida och se vad vi kan erbjuda!

Medlemmar nu är det dags att dra igång sommaren!

Arbetsdag Ängomstjärn 14 Maj 10.00

Arbetsdag Laxås 28 Maj
Anmälan till Dag för att veta hur mycket mat som behövs. 070 - 803 63 31